در این دوره به آموزش Entity Framework می پردازیم. کار را با یک پروژه کاملا خالی شروع می کنیم و سپس کتابخانه های لازم برای کار با روش Code First در Entity Framework را به آن اضافه می کنیم. گام به گام پیش میرویم تا دیتابیس ایجاد کنیم و اطلاعات را در آن ذخیره کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش