لوگ کردن رویدادها می تواند در رفع باگها و رهگیری خطاهای برنامه کمک زیادی کند. با استفاده از کتابخانه Serilog می توانید داده های لوگ را به روشهای مختلف نمایش دهید یا در انواه دیتابیس ها ذخیره کنید. در این ویدیو نحوه اضافه کردن Serilog به یک پروژه ASP.NET Core و ثبت اطلاعات لوگ در دیتابیس SQL Server آموزش داده میشود.


ویدیوهای قبلی

آموزش