اتومپر ابزاری برای مپ کردن (کپی کردن فیلد به فیلد) یک شی به شی دیگر است. این ابزار سالهاست که در بسیاری از پروژه ها استفاده میشود. در این ویدیو به آموزش استفاده از AutoMapper در یک پروژه ASP.NET Core می پردازیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش