کتابخانه Polly دارای قابلیت Circuit Breaker است که در صورت وجود خطا در سرویس از اجرای آن صرف نظر میکند. این قابلیت کمک می کند کدهایی با پایداری بالا داشته باشیم و در برابر خطاهای احتمالی پیش بینی های لازم را انجام دهیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش