کش کردن دیتا کمک می کند دفعات کمتری به دیتابیس مراجعه کنید و از فشار مازاد به سرور و دیتابیس می کاهد. داده های زیادی هستند که به صورت مداوم آپدیت نمی شوند و می توانید آنها را موقت کش کنید تا سریعتر به کلاینت نمایش داده شود. در این ویدیو نحوه کار با In Memory Caching در ASP.NET Core آموزش داده میشود.


ویدیوهای قبلی

آموزش