در این ویدیو از قالب خالی ASP NET Core شروع می کنیم و به آن Razor Page و Web API و View اضافه می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش