در چند سال گذشته استفاده از gRPC در رشد قابل توجهی داشته که نشان میدهد این تکنولوژی توانسته بسیاری از چالش های برقراری ارتباط بین شبکه ای حل کند. در این ویدیو به معرفی این ابزار می پردازیم و آن را در محیط ASP NET Core پیاده می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش