گاهی حجم اطلاعاتی که قرار است بین کلاینت و سرور جابجا شود زیاد است و نمی توان آن را به صورت یکپارچه ارسال کرد. در سیگنال آر امکان استریم کردن اطلاعات به صورت تکه شده وجود دارد این روش همچنین در اینترنت اشیا برای دریافت مداوم اطلاعات از کلاینت و سرور هم کاربرد دارد.


ویدیوهای قبلی

آموزش