با استفاده از این کتابخانه می توانید در ASP NET Core قابلیت Feature Toggling و A/B Testing اضافه کنید. روشن یا خاموش کردن قابلیت های سایت یا Feature Toggling روشی است که بتوانید پروژه را به صورت مداوم توسعه دهید و در حالت زنده تست کنید.


ویدیوهای قبلی

آموزش