در این ویدیو به بررسی مکانیزم Threading در ASP NET Core می پردازیم و درباره ConfigureAwait و Synchronization Context صحب می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش