در این ویدیو به بررسی مکانیزم Threading در ASP NET Core می پردازیم و درباره ConfigureAwait و Synchronization Context صحب می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا