در این ویدیو بررسی می کنیم در سی شارپ چه زمانی برای اجرای عملیات async از Thread جدید استفاده میشود.


ویدیوهای قبلی

آموزش