در این ویدیو بررسی می کنیم در سی شارپ چه زمانی برای اجرای عملیات async از Thread جدید استفاده میشود.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا