در این ویدیو با استفاده از Docker دیتابیس Redis رو نصب و اجرا می کنیم سپس از پروژه ASP NET Core یک Image داکر تهیه می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا