در این ویدیو با استفاده از Docker دیتابیس Redis رو نصب و اجرا می کنیم سپس از پروژه ASP NET Core یک Image داکر تهیه می کنیم.


ویدیوهای قبلی

آموزش