معمولا کلید اصلی توسط دیتابیس ساخته میشود اما برای بدست آوردن آن اطلاعات رکورد ابتدا باید در دیتابیس ذخیره شود. گاهی لازم است پیش از ذخیره سازی کلید اصلی در دسترس باشد در این موراد می توان از الگوریتم Hi/Lo استفاده کرد.


ویدیوهای قبلی

آموزش