با استفاده از مکانیزم Operator Overloading در سی شارپ می توان رفتار عملگرهایی مثل جمع یا تساوی یا تغییر داد یا حتی عملگر جدید تعریف کرد.


ویدیوهای قبلی

آموزش

آموزش Async & Await

سطح دوره : متوسط

تماشا


آشنایی با Threading

سطح دوره : مبتدی

تماشا


آموزش مقدماتی Identity

سطح دوره : مبتدی

تماشا