آموزش DDD

499,000 تومان

مشخصات دوره
زمان 707 دقیقه
تعداد 47
کیفیت 720
فرمت MP4
حجم 1630 مگابایت

روش Domain Driven Design در معماری نرم افزارهای با مدل تجاری پیچیده می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. در این دوره به صورت جامع به آموزش این روش می پردازیم. 

برای آشنایی بیشتر با دوره می توانید ویدیوی معرفی را تماشا کنید:

https://www.aparat.com/v/5xolN

در این دوره به صورت کامل به آموزش پیاده سازی الگوی Mediator با استفاده از کتابخانه ی MediatR می پردازیم. سپس به طور مفصل درباره Value Object ها صحبت می کنیم تا با کمک آنها ساختار کلاس ها در برنامه نویسی شی گرا سبکتر و هدفمند تر پیاده شود. در ادامه به موضوع اعتبار سنجی، گزارش خطا، ذخیره سازی اطلاعات در دیتابیس های اسنادی و مفاهیمی چون Domain Events و Event Sourcing می پردازیم. 

سرفصلها : 

 1. معرفی
 2. آشنایی با معماری تمیز
 3. آشنایی با MediatR
 4. پیاده سازی Web API
 5. ایجاد Command در MediatR
 6. ایجاد Query در MediatR
 7. جستجوی با Id در MediatR
 8. اعتبار سنجی در MediatR
 9. لوگ کردن رویدادها در MediatR
 10. اعتبار سنجی در MediatR
 11. دمو Tic-Tac-Toe
 12. اعتبار سنجی خودکار با کمکی AutoFac
 13. مدل سازی Domain
 14. آشنایی با Value Objects
 15. ایجاد Value Object  تغییر ناپذیر
 16. مقایسه Value Objects
 17. ترکیب Value Object
 18. الگوهای Value Object
 19. کار با Value Objects در Entity Framework
 20. کار با Enums در Value Object
 21. آشنایی با Entity
 22. پیاده سازی مکانیزم Hi/Lo
 23. رفتار ذخیره سازی با MediatR
 24. ایجاد Id با Hi/Lo
 25. سازنده ی کلاس در DDD
 26. کار با Owned Types
 27. معرفی Specification Pattern
 28. آشنایی با مفهوم Invariants
 29. کلاس Operation Result
 30. کلاس Operation Result جنریک
 31. مفاهیم DDD
 32. جدول سفارشات فروشگاه
 33. ایجاد Domain Events
 34. معماری Specification در Orders
 35. آشنایی با Domain Services
 36. کار با Aggregates
 37. دموی Aggregates
 38. معرفی لایه Repository
 39. الگوهای مختلف Repository
 40. پیاده سازی لایه Unit Of Work
 41. استفاده از Dapper
 42. آشنایی با NoSQL در DDD
 43. دموی NoSQL
 44. ذخیره سازی درختی در NoSQL
 45. معرفی Event Sourcing
 46. سیستم پرداخت با Event Sourcing
 47. محاسبات پرداخت با Event Sourcing

 

 1. معرفی
 2. آشنایی با معماری تمیز
 3. آشنایی با MediatR
 4. پیاده سازی Web API
 5. ایجاد Command در MediatR
 6. ایجاد Query در MediatR
 7. جستجوی با Id در MediatR
 8. اعتبار سنجی در MediatR
 9. لوگ کردن رویدادها در MediatR
 10. اعتبار سنجی در MediatR
 11. دمو Tic-Tac-Toe
 12. اعتبار سنجی خودکار با کمکی AutoFac
 13. مدل سازی Domain
 14. آشنایی با Value Objects
 15. ایجاد Value Object  تغییر ناپذیر
 16. مقایسه Value Objects
 17. ترکیب Value Object
 18. الگوهای Value Object
 19. کار با Value Objects در Entity Framework
 20. کار با Enums در Value Object
 21. آشنایی با Entity
 22. پیاده سازی مکانیزم Hi/Lo
 23. رفتار ذخیره سازی با MediatR
 24. ایجاد Id با Hi/Lo
 25. سازنده ی کلاس در DDD
 26. کار با Owned Types
 27. معرفی Specification Pattern
 28. آشنایی با مفهوم Invariants
 29. کلاس Operation Result
 30. کلاس Operation Result جنریک
 31. مفاهیم DDD
 32. جدول سفارشات فروشگاه
 33. ایجاد Domain Events
 34. معماری Specification در Orders
 35. آشنایی با Domain Services
 36. کار با Aggregates
 37. دموی Aggregates
 38. معرفی لایه Repository
 39. الگوهای مختلف Repository
 40. پیاده سازی لایه Unit Of Work
 41. استفاده از Dapper
 42. آشنایی با NoSQL در DDD
 43. دموی NoSQL
 44. ذخیره سازی درختی در NoSQL
 45. معرفی Event Sourcing
 46. سیستم پرداخت با Event Sourcing
 47. محاسبات پرداخت با Event Sourcing
   

خرید برگشت