آموزش MVC

95,000 تومان

مشخصات دوره
زمان 356 دقیقه
تعداد 133
کیفیت 720
فرمت MP4
حجم 740 مگابایت

آموزش الگوی MVC در ASP NET Core

در این مجموعه از مقدماتی تا پیشرفته به آموزش مباحث Model-View-Controller در ASP NET Core می پردازیم. 

در فصل اول الگوی MVC معرفی میشود و مفهوم آن در فریم ورک ASP NET Core بررسی میشود.

در فصل دوم درباره Controller ها صحبت می کنیم. با چرخه ی کاری کنترلرها آشنا می شویم و نحوه ی پیاده سازی Action را فرا میگیریم.

در فصل سوم به View می پردازیم. ویو جایی است که رابط کاربری قرار میگیرد و شامل مفاهیمی مانند Layout و Partial View و ViewImpots و ... میشود.

در فصل چهارم با Razor Syntax آشنا میشویم. وقتی لازم است اطلاعات سمت سرور را به HTML ترکیب کنیم از این ابزار استفاده می کنیم.

در فصل پنجم به موضوع Routing یا مسیر یابی می پردازیم. در دنیای وب اطلاعات از طریق آدرس مرورگر قابل دسترس است. در این فصل می آموزیم که چطور آدرس بسازیم و کاربر را به اکشن و کنترلر مربوطه هدیت کنیم.

در فصل ششم درباره Model Binding صحبت می کنیم. داده های درون فرمها HTML باید در سمت سرور پردازش شوند و این کار به عهده ی Model Binder و Model Binder Provider است. 

در فصل هفتم با مفهوم Filter ها آشنا می شویم. فیلترها کمک میکند در مسیر دریافت Request و تولید Response قرار بگیریم و اطلاعات را اضافه یا کم کنیم.

بسته ی آموزشی  MVC شما را از مقدماتی تا پیشرفته با انواع تکنیک ها و مابحث برنامه نویسی وب در فریم ورک ASP NET Core آشنا می کند. 

فصل اول معرفی 

1 - تاریخچه 
2 - God Objects 
3 - Concerns 
4 - Separation Of Concerns 
5 - MVC 
6 - MVVM 
7 - Cross-Cutting Conerns 
8 - دمو 
9 - نتیجه گیری 

فصل دوم کنترلر 

1 - معرفی 
2 - کلاس کنترلر 
3 - ایجاد اولین کنترلر 
4 - روشهای تعریف کنترلر 
5 - ارث بری از کنترلر 
6 - کلاس مادر Controller 
7 - چرخه زندگی Controller 
8 - ایجاد چرخه در کنترلر 
9 - چرخه ی ورودی کنترلر 
10 - چرخه خروجی کنترلر 
11 - آشنایی با Status Code 
12 - کار با انواع Action 
13 - نتیجه 

فصل سوم Views

1 - معرفی 
2 - View چیست؟ 
3 - ایجاد ویو 
4 - فایل های cshtml 
5 - آشنایی با Layout 
6 - دمو ایجاد Layout 
7 - ایجاد Layout تو در تو 
8 - دمو Layout Nesting 
9 - صفحه HTML 
10 - آشنایی با Sections 
11 - دمو ایجاد Section 
12 - سکشن Style و Script 
13 - دموی کار با Section 
14 - ViewStart 
15 - دموی ViewStart 
16 - فایل ViewImports 
17 - دمو ViewImports 
18 - آشنایی با PartialViews 
19 - دمو PartialView 
20 - ایجاد PartialView با Model 
21 - PartialViewResult 
22 - آشنایی با Child Actions 
23 - آشنایی با ViewComponents 
24 - دمو ViewComponent 
25 - جمع بندی 

فصل چهارم Razor Syntax

1 - معرفی 
2 - سرفصل ها 
3 - آشنایی با Razor 
4 - آشنایی با @ 
5 - دمو Razor 
6 - تگ Text 
7 - دمو Razor If 
8 - کار با foreach 
9 - کامپایل View 
10 - Compile On Publish 
11 - انواع Directives 
12 - Razor SDK 
13 - Model Directive 
14 - Foreach Razor 
15 - Functions Directive 
16 - ارث بری در View 
17 - کار با Injects 
18 - جمع بندی 

فصل پنجم: Routing

فصل ششم : Model Binding

1 - معرفی 
2 - بایند کردن مدل 
3 - منابع 
4 - مدل 
5 - دموی بایندینگ 
6 - بایند پیشفرض 
7 - Complex Type 
8 - مقادیر فرم 
9 - فرم بدون مدل 
10 - کار با Collection 
11 - دمو انواع پیچیده 
12 - دمو Collection 
13 - Customize 
14 - Bind 
15 - BindRequired 
16 - Bind From 
17 - آپلود فایل 
18 - ModelBinder 
19 - تعریف کارکرد 
20 - ModelBinder 
21 - ModelBinder 
22 - IModelBinder 
23 - Model Binder Attribute 
24 - Model Binder Provider 
25 - جمع بندی 

فصل هفتم : Filters

1 - مقدمه 
2 - ActionFilter 
3 - ResourceFilter 
4 - ResultFilter 
5 - ExceptionFilter 
6 - Global Filter 
 


خرید برگشت