درس اول ASP.NET Core

19,000 تومان

مشخصات دوره
زمان 116 دقیقه
تعداد 34
کیفیت 720
فرمت MP4
حجم 270 مگابایت
تعداد فروش 35

اگر قبلا هیچ پروژه ای با ASP.NET انجام نداده اید اینجا بهترین نقطه برای شروع است.

اگر قبلا هیچ پروژه ای با ASP.NET انجام نداده اید اینجا بهترین نقطه برای شروع است.


خرید برگشت