آموزشگاه کدهک

Card image
پیش فروش
دوره پیشرفته DDD

آموزش پروژه محور DDD در ASP.NET Core 8.0

  • 20 ساعت
  • 20 درس
  • پیشرفته
Card image
رایگان
.NET Core
4٫5
مبانی فریم ورک ASP.NET Core

در درون فریم ورک ASP.NET Core چه میگذرد.

  • 1 ساعت
  • 10 درس
  • همه سطوح
Advance Filter

دسته بندی

قیمت

سطح مهارت